CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật của pso.edu.vn nhằm giúp thành viên nắm được các phương thức chia sẻ và bảo mật thông tin cá nhân của bản thân, cách thức Ban quản trị website pso.edu.vn thu thập và sử dụng các nội dung và thông tin mà người sử dụng đăng tải.

MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ban quản trị Website pso.edu.vn yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin cơ bản khi tham gia đăng ký thành viên trên Website. Việc thu thập thông tin cá nhân được dùng cho sử dụng dịch vụ và hỗ trợ giải quyết quyền lợi cho thành viên khi có tranh chấp xảy ra. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu của người dùng để gửi những quảng cáo của chúng tôi cho các bạn. Nếu bạn không muốn nhận những thông tin quảng cáo từ đơn vị chủ quản, bạn có thể nhắn tin từ chối gửi tới Ban quản trị Website.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi cam kết sẽ không tự ý công khai, biên tập hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của người sử dụng cũng như những nội dung không công khai mà người sử dụng đã lưu trên trang web của chúng tôi, trừ những trường hợp (bao gồm nhưng không giới hạn) dưới đây:

  • Công ty thực hiện cung cấp các thông tin Người sử dụng cho Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu;
  • Các trường hợp khẩn cấp cần bảo vệ quyền lợi của Người sử dụng và cộng đồng xã hội; các trường hợp cần bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ và các quyền lợi hợp pháp khác của Công ty;
  •  Khi tiến hành các hoạt động khuyến mãi hoặc bốc thăm trúng thưởng, Công ty có thể sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của người sử dụng với nhà tài trợ, trong những trường hợp này Công ty sẽ có thông báo với người sử dụng trước khi gửi những thông tin cá nhân của họ đi, người sử dụng có quyền từ chối tham gia các hoạt động trên để yêu cầu công ty dừng việc gửi thông tin của mình.
  • Công ty có thể thông qua việc tiết lộ các số liệu thống kê người sử dụng để miêu tả và quảng bá cho dịch vụ của mình.
  • Tiến hành các hoạt động khảo sát, nghiên cứu thị trường;
  •  Khi thành viên có hành vi gây tổn hại đến các thành viên khác hoặc bên thứ ba, Ban quản trị Website sẽ sử dụng thông tin cá nhân của thành viên đó để làm căn cứ hỗ trợ giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố…

CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG HÌNH ẢNH TỪ THƯ VIỆN ẢNH

Ứng dụng của chúng tôi sử dụng hình ảnh từ thư viện ảnh của bạn cho mục đích sau:

  • Cho phép bạn thay đổi ảnh đại diện: Bạn có thể sử dụng hình ảnh từ thư viện ảnh để đặt làm ảnh đại diện cho bản thân hoặc cho nhóm trò chuyện.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Tất cả các thông tin người sử dụng đều được lưu trữ trên máy chủ. Khi có sự thay đổi thông tin người dùng, máy chủ sẽ tự động cập nhật và lưu trữ.

Các thông tin cơ bản của người dùng sẽ được lưu trữ lâu dài trên cơ sở dữ liệu của hệ thống cho tới khi người dùng chấm dứt sử dụng dịch vụ hoặc tài khoản thành viên bị khóa, bị xóa khỏi hệ thống do có vi phạm nghiêm trọng quy chế của Website.

Các thông tin liên quan đến các giao dịch của thành viên và các thông tin khác sẽ được lưu giữ trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hoàn thành thao tác, giao dịch…

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG THÔNG TIN

Trừ trường hợp người dùng đồng ý tương tác, chia sẻ, tiết lộ thông tin cá nhân đối với thành viên khác, chỉ đơn vị chủ quản của Website https://pso.edu.vn mới có quyền sử dụng các thông tin cá nhân của người dùng.

Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Express có thể dùng thông tin của người sử dụng để phối hợp quản lý, thực hiện chức năng của trang web với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được thuê để đại diện công ty thực hiện một số hoạt động của công ty. Các đối tượng này có quyền truy cập tới thông tin cá nhân của Người sử dụng khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác

THAY ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN

Các thông tin cá nhân được người dùng cập nhật, bổ sung và thay đổi bất cứ khi nào. Thông tin chính xác là cần thiết cho mục đích thanh toán và cung cấp dịch vụ. Các tính năng của Website cho phép thành viên được sửa đổi, bổ sung, cập nhật kịp thời các thông tin cá nhân nếu có thay đổi xảy ra hay thông tin chưa chính xác.

  • Mọi thông tin mà thương nhân, tổ chức, cá nhân cung cấp trong quá trình đăng ký thành viên và sử dụng dịch vụ sẽ được Ban quản trị giữ bí mật theo yêu cầu của thành viên trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  •  Ban quản trị khuyến cáo các thành viên nên có biện pháp hợp lý để duy trì, bảo vệ sự an toàn của tài khoản và mật khẩu của mình. Sau mỗi lần sử dụng, người sử dụng nên thoát khỏi tài khoản, nếu không tài khoản của người sử dụng có thể sẽ không nhận được bảo hộ an toàn từ ban quản lý web.

Trong trường hợp phát hiện các nội dung chia sẻ trên Website (bao gồm cả thông tin cá nhân và hoạt động thương mại) có dấu hiệu vi phạm pháp luật và các điều cấm của quy chế này, xin vui lòng gửi thông tin cho ban quản trị. Các khiếu nại này sẽ được kiểm tra và giải quyết trong thời gian nhanh nhất