PSO (Problem Solving in Organization) là triết lý đào tạo tập trung vào việc trang bị cho học viên khả năng tích hợp kiến thức và kỹ năng để giải quyết các vấn đề cụ thể trong tổ chức, phù hợp với nguồn lực và văn hóa của từng doanh nghiệp.  Chúng tôi tin rằng kiến thức cần được áp dụng linh hoạt để tối ưu hóa hiệu quả của quá trình học tập, từ đó thúc đẩy sự phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp.

CỘNG ĐỒNG CHUYÊN GIA VÀ HỌC VIÊN TÀI NĂNG PSO

 • 500+
  Học viên, cựu học viên tham gia chương trình.
 • 40+
  Doanh nghiệp đối tác đã ký kết với chương trình.
 • 90+
  Chuyên gia tham gia chia sẻ, giảng dạy tại hội thảo.
 • 3+
  Đối tác giáo dục từ Top 1% Xuất sắc nhất thế giới.

ĐỐI TÁC GIÁO DỤC HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

Chúng tôi tự hào là đối tác của các đại học hàng đầu thế giới, mang đến các chương trình chất lượng cho học viên.

Logo CIM