PSO (Problem Solving in Organization) là triết lý đào tạo tập trung vào việc trang bị cho học viên khả năng tích hợp kiến thức và kỹ năng để giải quyết vấn đề cụ thể trong tổ chức, phù hợp với nguồn lực và văn hóa của từng doanh nghiệp.

Chúng tôi tin rằng kiến thức cần được áp dụng linh hoạt để tối ưu hóa hiệu quả của quá trình học tập, từ đó thúc đẩy sự phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp.

  • 500+
    học viên
  • 40+
    doanh nghiệp
Chúng tôi tự hào liên kết với các trường tổ chức giáo dục hàng đầu trên thế giới, mang đến các chương trình thạc sĩ kinh doanh, khoá học Executive, cũng như các chứng chỉ quốc tế chất lượng cho học viên.

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TRỞ THÀNH NHÀ QUẢN LÝ CÓ TẦM ẢNH HƯỞNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Thạc sĩ – MBA

PSO MBA | MBA Talent

PSO Executive

PSO Professional
Certificate