VÌ SAO CHỌN CIM LEVEL 4

Chứng chỉ CIM Level 4 là bước đệm hoàn hảo để khẳng định năng lực chuyên môn, nâng cao vị thế và bứt phá sự nghiệp trong ngành Marketing đầy tiềm năng.

Bạn có quyền được chọn 2 chứng chỉ khác nhau trong Level 4, phù hợp với định hướng sự nghiệp cá nhân.

Certificate in
Professional Marketing

Certificate in Professional Digital Marketing

LỘ TRÌNH HỌC

Để hoàn thành chứng chỉ level 4, học viên phải hoàn thành các module bắt buộc và một module tự chọn.

MÔN HỌC CHI TIẾT

Marketing Ứng dụng

Unit 1: The Marketing Concept

 • Hiểu về vai trò của marketing trong tổ chức.
 • Hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi khách hàng trong nhiều bối cảnh khác nhau.

Unit 2: Phân tích và Xác định Insight

 • Hiểu về những yếu tố và xu hướng trong môi trường marketing và tác động của chúng.
 • Hiểu về những lựa chọn khác nhau khi cần thu thập thông tin liên quan đến marketing.

Unit 3: Marketing Mix

 • Hiểu về cách ứng dụng marketing mix trong nhiều bối cảnh marketing khác nhau.
 • Hiểu về cách ứng dụng và điều chỉnh marketing mix phù hợp với nhu cầu khách hàng và mục tiêu kinh doanh.

Đánh giá: Bài kiểm tra với hình thức là các câu hỏi trắc nghiệm.

Unit 1: Các bước của một Chiến dịch Marketing

 • Hiểu quy trình lập kế hoạch một chiến dịch.
 • Biết cách tiến hành phân tích nội tại doanh nghiệp và bối cảnh thị trường.

Unit 2: Lập kế hoạch triển khai chiến dịch Marketing

 • Biết cách phát triển một kế hoạch đầy đủ.
 • Hiểu cách triển khai kế hoạch trong thực tiễn.


Unit 3: Đo lường thành công của Chiến dịch

 • Hiểu các nguyên tắc của việc giám sát một chiến dịch marketing.
 • Biết cách tiến hành đánh giá hiệu quả sau chiến dịch.

Đánh giá: Bài tập dựa trên một chủ đề và tổ chức mà học viên chọn.

Unit 1: Các nguyên tắc cơ bản về hành vi của khách hàng

 • Hiểu về cách tiếp cận khách hàng trong phạm vi marketing.
 • Hiểu các yếu tố chính ảnh hưởng đến hành vi của khách hàng.

Unit 2: Trải nghiệm khách hàng

 • Hiểu về trải nghiệm của khách hàng.
 • Biết cách nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Unit 3: Đo lường và giám sát

 • Hiểu về các phương pháp nghiên cứu và các chỉ số giám sát trải nghiệm khách hàng.
 • Biết cách sử dụng và áp dụng các phương pháp nghiên cứu để thu thập thông tin và ra quyết định.

Đánh giá: Bài tập dựa trên một chủ đề và tổ chức mà học viên chọn.

Unit 1: Công cụ Digital Marketing

 • Hiểu biết về các công cụ và kỹ thuật liên quan đến digital marketing.
 • Đánh giá các ứng dụng khác nhau của digital marketing.

Unit 2: Nâng cao trải nghiệm Digital Marketing

 • Biết cách tích hợp digital và offline marketing.
 • Hiểu các cách tiếp cận để tăng cường sự hợp tác của các bên liên quan.

Unit 3: Quản lý Digital Marketing

 • Biết cách xây dựng kế hoạch digital marketing.
 • Biết cách phân tích và đánh giá hiệu quả.

Đánh giá: Bài tập dựa trên một chủ đề và tổ chức mà học viên chọn.

TUYỂN SINH

ĐĂNG KÝ CIM LEVEL 3

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC