VÌ SAO CHỌN CIM LEVEL 3

Chứng chỉ CIM Level 3 chính là chìa khóa mở ra cánh cửa đến với thế giới Marketing chuyên nghiệp, trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng nền tảng vững vàng để tự tin khởi đầu sự nghiệp trong ngành.

Bạn được chọn 2 chứng chỉ trong Level 3, phù hợp với định hướng sự nghiệp cá nhân.

Foundation Certificate in
Professional Marketing

Foundation Certificate in
Professional Digital Marketing

LỘ TRÌNH HỌC

Chương trình đào tạo của CIM có cấu trúc linh hoạt và được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của marketers hiện nay.

Để hoàn thành chứng chỉ CIM level 3, học viên phải hoàn thành một module bắt buộc và một module tự chọn.

MÔN HỌC CHI TIẾT

Nguyên lý Marketing

Unit 1: Khám phá Marketing

 • Hiểu về vai trò và chức năng của phòng marketing trong tổ chức.
 • Hiểu về những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi khách hàng.

Unit 2: Môi trường Marketing

 • Xác định những yếu tố chính trong môi trường marketing.
 • Biết cách thu thập những thông tin liên quan trong môi trường marketing.

Unit 3: The Marketing Mix

 • Hiểu về concepts và các yếu tố trong marketing mix.
 • Hiểu về những ứng dụng  marketing mix trong nhiều bối cảnh khác nhau.

Đánh giá: Bài kiểm tra với hình thức là các câu hỏi trắc nghiệm.

Unit 1: Xác định khách hàng mục tiêu

 • Xác định các tệp khách hàng mục tiêu khác nhau.
 • Thấu hiểu cách khách hàng đưa ra quyết định mua hàng.

Unit 2: Truyền thông đến khách hàng

 • Xác định mục đích của việc truyền thông đến khách hàng.
 • Hiểu về các công cụ để tương tác với khách hàng.

Unit 3: Lập kế hoạch truyền thông

 • Xác định cấu trúc và nội dung kế hoạch truyền thông.
 • Hiểu cách đo lường và đánh giá hiệu quả của kế hoạch truyền thông.

Đánh giá: Bài kiểm tra là một bài luận liên quan đến một case-study thực tế.

Unit 1: Kiến thức nền tảng về  Digital Marketing

 • Hiểu về tác động của digital đến những hoạt động marketing.
 • Hiểu về tác động của digital đến khách hàng.

Unit 2: Công cụ Digital Marketing

 • Hiểu về cách sử dụng công cụ digital marketing.
 • Quy trình phát triển nội dung digital marketing.

Unit 3: Hoạch định các chiến dịch truyền thông số

 • Biết cách phát triển các chiến dịch truyền thông số.
 • Hiểu cách đo lường và đánh giá hiệu quả các chiến dịch truyền thông số.

Đánh giá: Bài kiểm tra dựa trên một chủ đề và tổ chức mà học viên tự lựa chọn.

TUYỂN SINH

ĐĂNG KÝ CIM LEVEL 3

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC