Chương trình Thạc sĩ Kinh doanh PSO MBA trang bị cho học viên kiến thức kinh doanh hiện đại và công nghệ để giải quyết các thách thức kinh doanh phức tạp, trở thành những nhà lãnh đạo tương lai có ảnh hưởng và tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa.

Tháng 04/2022
Nhập học: 16/04/2022
Hạn nộp hố sơ: 08/04/2022
Đăng ký
Tháng 07/2022
Nhập học: 16/07/2022
Hạn nộp hố sơ: 01/07/2022
Đăng ký
Tháng 10/2022
Nhập học: 09/10/2022
Hạn nộp hố sơ: 30/09/2022
Đăng ký
Tháng 1/2023
Nhập học: 14/01/2023
Hạn nộp hố sơ: 30/12/2022
Đăng ký

Trở thành học viên chính thức trong MBA Talent, các học viên sẽ cùng trải qua 18-24 tháng học tập cam go với lượng kiến thức lớn đi cùng những thử thách kinh doanh thực thụ, giúp phát triển tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và kỹ năng lãnh đạo, chuẩn bị cho bước phát triển sự nghiệp vượt bậc.

Tháng 07/2022
Nhập học: 09/07/2022
Hạn nộp hố sơ: 30/04/2022
Đăng ký

Khóa học Thiết kế ứng dụng Graphic Design cung cấp kiến thức cơ bản về giao tiếp bằng hình ảnh thông qua các kỹ năng sắp xếp nội dung và bố cục, màu sắc và một loạt công cụ và kỹ thuật tạo hình.

Tháng 01/2022
Nhập học: 08/01/2022
Hạn nộp hố sơ: 27/12/2021
Đăng ký
Tháng 04/2022
Nhập học: 09/04/2022
Hạn nộp hố sơ: 28/03/2022
Đăng ký
Tháng 06/2022
Nhập học: 04/06/2022
Hạn nộp hố sơ: 24/05/2022
Đăng ký
Tháng 10/2022
Nhập học: 08/10/2022
Hạn nộp hố sơ: 26/09/2022
Đăng ký

Khóa học Quản lý Tài sản Wealth Management trang bị kiến ​​thức nền tảng về định giá đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, tài sản và kỹ năng để tối đa hóa tài sản, quản lý có hiệu quả các tài sản ròng giá trị cao.

Tháng 01/2022
Nhập học: 08/01/2022
Hạn nộp hố sơ: 27/12/2021
Đăng ký
Tháng 06/2022
Nhập học: 04/06/2022
Hạn nộp hố sơ: 24/05/2022
Đăng ký
Tháng 10/2022
Nhập học: 08/10/2022
Hạn nộp hố sơ: 26/09/2022
Đăng ký

Khóa học Digital Marketing Mastery PSO Executive 2022 cung cấp kiến thức nền tảng về lập kế hoạch tiếp thị kỹ thuật số hoàn chỉnh, giúp học viên phát triển khả năng ứng dụng tiếp thị kỹ thuật số cho doanh nghiệp. 

Tháng 01/2022
Nhập học: 08/01/2022
Hạn nộp hố sơ: 27/12/2021
Đăng ký
Tháng 07/2022
Nhập học: 09/07/2022
Hạn nộp hố sơ: 27/06/2022
Đăng ký
Tháng 10/2022
Nhập học: 08/10/2022
Hạn nộp hố sơ: 26/09/2022
Đăng ký

Khóa học Data Analytics for Business phát triển các kỹ năng phân tích trong kinh doanh và các giải pháp sáng tạo nhằm số hóa hiệu quả các tập dữ liệu, hỗ trợ các hoạt động trong doanh nghiệp.

Tháng 10/2022
Nhập học: 08/10/2022
Hạn nộp hố sơ: 26/09/2022
Đăng ký
Tháng 01/2022
Nhập học: 08/01/2022
Hạn nộp hố sơ: 27/12/2021
Đăng ký
Tháng 04/2022
Nhập học: 09/04/2022
Hạn nộp hố sơ: 28/03/2022
Đăng ký
Tháng 06/2022
Nhập học: 04/06/2022
Hạn nộp hố sơ: 24/05/2022
Đăng ký