Điều kiện

  1. Trang chủ
  2. /
  3. Điều kiện

Tất cả thành viên và người dùng của KFO phải đồng ý tuân thủ theo Điều khoản và Điều kiện sử dụng website Chìa khóa du học

1. Giới hạn sử dụng tài nguyên trên Website

Tất cả nội dung, tài nguyên trên website này được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, luật về bản quyền, các quy định pháp luật có liên quan khác và các điều ước quốc tế. Ngoại trừ mục đích sử dụng mang tính cá nhân, bạn không được phép sử dụng dưới hình thức khác (bao gồm nhưng không giới hạn các hành động sao chép, chỉnh sửa, tái bản toàn bộ hoặc từng phần, hoặc việc tải, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản) bất kỳ tài nguyên nào của Website khi không được sự đồng ý trước của KFO.

Không có nội dung nào trên Website của KFO – Chìa khóa du học được hiểu là cho, tặng hay chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào một cách công khai hay ngầm định đối với quyền đăng ký hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào trên Website này khi chưa có sự cho phép trước của KFO hoặc của bên thứ ba sở hữu các thương hiệu tương ứng của họ. KFO có quyền bảo vệ sự mất mát của doanh thu hoặc danh tiếng hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại bao gồm ngừng dịch vụ hoặc quyền truy cập của Bạn và báo cáo cho các cơ quan có liên quan.

Trong trường hợp bạn bị phát hiện đang sao chép, tạo lại, sử dụng sai mục đích, truyền, cắt hoặc thu thập dữ liệu, hình ảnh, đồ họa hoặc bất kỳ thông tin nào có sẵn trên website KFO, hoặc sử dụng; cố gắng sử dụng bất kỳ chương trình, phần mềm hoặc hệ thống tự động nào hoặc bất kỳ quy trình tương tự hoặc tương đương nào (bao gồm trình thu thập dữ liệu, rô bốt, trình thu thập thông tin, trình cắm / tiện ích mở rộng / tiện ích bổ sung của trình duyệt, iframe trên các trang web của bên thứ ba, sao chép, trình phân tích cú pháp HTML, v.v.) cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích chính đáng, chúng tôi có quyền thực hiện hành động mà chúng tôi cho là phù hợp bao gồm ngừng truy cập và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

2. Điều kiện sử dụng tài khoản trên KFO:

– Trong khi tạo tài khoản trên KFO này, bạn có nghĩa vụ cung cấp thông tin đúng và chính xác. Bạn cũng sẽ cập nhật thông tin khi cần.

– Chúng tôi có quyền xóa / tạm ngưng bất kỳ nội dung hoặc hồ sơ nào cung cấp thông tin sai / không chính xác hoặc không đầy đủ hoặc lỗi thời hoặc giả mạo / mạo danh là người khác.

– Luôn cập nhật chi tiết liên hệ của bạn, các chi tiết sai và sai có thể là nguyên nhân dẫn đến việc chấm dứt dịch vụ. Do đó, chúng tôi không thể liên hệ với bạn được.

– Không hack hoặc cố gắng thu thập thông tin của những người dùng khác

– Bảo mật thông tin đăng nhập và có trách nhiệm đối với nội dung, hoạt động bạn thực hiện trên KFO:

– Không chia sẻ mật khẩu, có trách nhiệm với những gì bạn đăng

– Nếu bạn đã đăng ký trên website, sự an toàn và bảo mật của thông tin đăng nhập của bạn là trách nhiệm của bạn, không chia sẻ những thông tin này với bất kỳ ai.

– Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản và bất kỳ hành động nào khác được thực hiện liên quan đến website. Tất cả các hoạt động diễn ra thông qua tài khoản của người dùng trên website đều đang được thực hiện sau khi có được ủy quyền thích hợp và tất cả các quyền hợp pháp có thể được áp dụng.

– Mục Hỏi – đáp: Không spam; không quảng cáo dịch vụ, sản phẩm khác; không truyền bá nội dung, hình ảnh đồi trụy, phạm pháp, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác